Over de Gebruikersraad
De Gebruikersraad Park Lingezegen (GRPLZ) is een bruisende organisatie. Ons motto is 'Park Lingezegen: van, voor en door ons allen'. Het doel is om de samenleving te betrekken bij de doorontwikkeling van het park. Park Lingezegen is bestempeld als een proeftuin. Letterlijk en figuurlijk! Niet alleen worden vernieuwende vormen van samenwerking tussen de overheden en de samenleving vormgegeven, maar in het park wordt ook aan nieuwe technieken (bv op het gebied van duurzaamheid) en nieuwe inzichten in de agrarische sector wordt gewerkt. GRPLZ wil dat ondersteunen en iedereen die zich betrokken voelt bij het park (burgers, bedrijven, instellingen, overheden, onderwijs, etc.) in de positie brengen om de ideeën en de passies waar te maken. In het parkbeheer zien wij veel kansen voor betrokkenheid uit de samenleving.
Deelnemerskring
GRPLZ is een kleine organisatie met een grote achterban, in de vorm van een stichting. We hebben een bestuur, een deelnemerskring en werkgroepen. Het bestuur komt minimaal eens per maand bij elkaar. (natuurlijk openbaar, binnenkort kunt u de data op deze website vinden) De deelnemerskring vergadert 4 x per jaar. Iedereen of iedere rechtspersoon die aangeeft zich actief betrokken te voelen bij het park is welkom als deelnemer en dus bij de vergadering. Er zijn veel werkgroepen actief: permacultuur, beheer, hondenbeleid, website, dag van het park, vrijwilligers, etc. Die opereren erg zelfstandig, het bestuur ondersteunt. 
Doorontwikkeling van het park
Vergelijk Park Lingezegen met een huis dat bijna klaar is. Dat heeft de parkorganisatie gedaan, de basisuitrusting neergezet. Met het afronden van de basisuitrusting is Park Lingezegen ook nog niet klaar, maar begint juist de doorontwikkeling. Nu gaat het verder ingericht, benut,bewoond en beheerd worden en dat mogen de gebruikers (particulieren, ondernemers of private investeerders) doen, u dus. De GRPLZ wil daarin ondersteunen, faciliteren, verbinden en ontzorgen. Voelt u zich betrokken bij het park, op welke manier dan ook, neemt u dan contact met ons op. 
Image
Sociocratie als basis voor besluitvorming
De besluitvorming van GRPLZ is gebaseerd op de grondregels van de sociocratie. De argumenten tellen, niet de stemmen. Iedereen wordt geacht haar/zijn stem te laten horen en pas als iedereen aangeeft geen bezwaar tegen een voorstel te hebben kan het worden aangenomen. ('geen bezwaar' is iets anders dan 'ik ben voor') Alle belangen en meningen worden beargumenteerd en afgewogen en dat zijn er heel wat in Park Lingezegen. Als u meer informatie wilt over dit interessante onderwerp, kan dat via onderstaande button.
www.sociocratie.nl
Voelt u zich betrokken bij het park?
Neem dan contact met ons op!
Contact